Dyssegårdsskolen

Den nye bevægelsessal på Dyssegårdsskolen er indrettet, så det er muligt at udøve indendørs boldspil, dans og teater. Bevægelsessalen kan opdeles, så der kan være flere slags aktiviteter i gang samtidig, og ikke mindst kan den fungere som et samlingsrum for hele skolen. Derudover består projektet af ombygning af eksisterende bygninger. Byggeriet foregik, mens skolen var i drift.

Sammenhæng mellem praktisk og arkitektonisk kvalitet

Placeringen af bevægelsessalen skaber en arkitektonisk og praktisk sammenhæng med de eksisterende bygninger, hvor veldefinerede nye gårdrum giver kvalitet til de udendørs aktiviteter, og hvor en løbebane for minimaraton omkranser den nye bygning.

Nye funktioner i gammel hal

I den eksisterende pigegymnastiksal blev der etableret et nyt dæk, nyt trapperum, nye vinduer samt ny indgang for skolens administration. I forbindelse med ombygningen blev også etableret en gangbro mellem kombi-biblioteket og den nye PUC i skolens gamle gymnastiksal. På etagen nedenunder blev der etableret et fælleskontor til administrationen samt et værkstedsrum til GFO’en. I parterreetagen har man samlet psykolog, tale-hørepædagog og sundhedsplejerske i nyistandsatte lokaler.

Segment
Læring
Type
Nybyggeri
Ombygning
Bygherre
SKUB, Gentofte Kommune
Ingeniør
Rambøll
Størrelse
1.600 m2
Byggesum
27,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
landskabsarkitektrådgivning
projektering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon