• Mangor & Nagel, Solvangskolen, Ombygning af læringsinstitut med fælles gangarealer
  • Mangor & Nagel, Solvangskolen, Renovering af skolen, nye læsekroge i lyse arealer
  • Mangor & Nagel, Solvangskolen, Overdækkes uderum, Solgården, som også kan bruges som orangeri
  • Mangor & Nagel, Solvangskolen, Nye fællesarealer til ophold, som skaber socialt samvær

Solvangskolen

Solvangskolen blev opført i 1963-70, og er oprindeligt tegnet af arkitekterne Ib & Jørgen Rasmussen og Ole Meyer.

Arkitektur inspireret af traditionel japansk byggeskik

Arkitekturen finder inspiration i traditionel japansk byggeskik, hvor synlige og ærlige konstruktive principper, store tagflader, karakteristiske tagudhæng samt horisontale inddelinger af ydervægge og gavle er væsentlige karaktertræk. Det nordiske islæt ses i den gennemarbejdede plandisponering samt i behandlingen af dagslys, herunder det indirekte lys fra tagets rytterlys, som giver et blødt dagslys i klasserummene. Tilbygningerne bygger videre på de eksisterende kvaliteter og hovedform, med tagudstik, horisontale opdelinger i facade, og et rytterlys for hvert klasserum.

Nyt undervisningsmiljø

Det nye undervisningsmiljø til udskoling er blevet opført på fundamentet fra de to oprindelige bygninger. Bebyggelseskomposition, med længebygninger på langs og mellembygninger på tværs, bevares. Niveauspringet optages i mellembygningerne. De to længer disponeres med 12 klasselokaler grupperet i fire grupper, så hver årgang er samlet i en gruppe. Alle grupper har udgang til hvert sin del af udearealerne fra det fælles ungemiljø centralt i bygningen. Gangarealerne er omdannet til fleksible opholdsarealer, og der er skabt en mere glidende sammenhæng på tværs af skolen. Mellembygningerne er designet med ramper og plateauer, der knytter niveauerne sammen og danner ”rum” for et nyt pædagogisk læringscenter og et centralt ungemiljø i udskoling. ”Solgården” er placeret midt i fællesarealerne og er derfor et omdrejningspunkt i det nye ungemiljø i udskolingen. Solgården er et overdækket uderum, der alt efter årstid kan bruges i undervisningen, eller som en del af ungemiljøet. Stedet kan benyttes som et ”orangeri”, hvor der kan dyrkes planter, men det er også en del af det ungemiljø, som eleverne selv kan være med til at skabe.

Segment
Læring
Type
Ombygning
Renovering
År
2017
Bygherre
FURESØ KOMMUNE
Entreprise
Totalentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
1.651 m2
Byggesum
25,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon