• Mangor & Nagel, Sundbyøster Skole, Nybygget fritliggende bygning. Her ses facaden på afstand
  • Mangor & Nagel, Sundbyøster Skole, Den nye bygning set fra det ene hjørne
  • Mangor & Nagel, Sundbyøster Skole, Bæredygtig skolegård med LAR-løsning og stor siddetrappe
  • Mangor & Nagel, Sundbyøster Skole, Klasselokale set indefra med store vinduespartier man kan sidde i.

Sundbyøster Skole

Sundbyøster Skole er en klassisk, bevaringsværdig byskole i røde mursten. Den eksisterende skole er blevet helhedsrenoveret og ombygget og en ny fritliggende bygning med basis- og faglokaler, en tumlesal og en ny skolegård er opført.

Skolen som et mikrokosmos

Skolen er et tænkt som et mikrokosmos. Det arkitektoniske hovedgreb er at skolens indre er en spejling af den bystruktur, som skolen er en del af: Pladsen, gaden og beboelsen. Forbindelses- og fællesarealer er lagt ud som pladser og gader; offentlige rum, som gennem store glaspartier inviterer omgivelsernes blik indenfor. Klasse- og grupperum er beboelsen; den private sfære.

En ny bygning med respekt for det eksisterende

Den nye skolebygning styrker kvarterets identitet med en idræts- og undervisnings-”campus” på Sundbyøster Plads, og skaber sammenhæng mellem undervisningslokaler og udearealer, så børnene fremover kan færdes trygt mellem skolens bygninger. Den nye bygning indføjer sig med respekt for det eksisterende byggeri og bliver opført i røde mursten, så der er en klar visuel sammenhæng med det eksisterende.

Bæredygtighed i skolegården

Et mix af genbrug ved belægninger og beplantninger, bliver føjet til nye belægninger, beplantninger og nye legearealer. Det bæredygtige genbrug bliver suppleret af en bæredygtig afvanding (LAR), hvor tagafvanding og naturlig nedsivning sker via plante- og græsarealer. Der bliver etableret regnvandsforsinkelse med et større “vådbed” i forbindelse med skolens område for udelæring. Opgaven bliver udført, mens skolen er i drift.

Segment
Læring
Type
Nybyggeri
Ombygning
Bygherre
Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Enemærke og Petersen A/S
Størrelse
4.500 m2
Byggesum
115,7 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon