DNV Gødstrup

DNV Gødstrup er det nye supersygehus i Region Midtjylland. Etape 3 er projekteret af teamet TR3, hvor vi, er totalrådgiver med Creo Arkitekter som projekteringsleder. Ingeniører er hhv. Brix & Kamp A/S for konstruktioner og Oluf Jørgensen A/S for installationer.

Arkitektonisk helhed

Projektet omhandler ca. 22.000 m2 effektivt hospitalsbyggeri, til dagkirurgi, fællesfunktioner med foyer og hovedreception, samt ambulatorie- og sengeafsnit for neuro- og kræftfunktionen. Etape 3 udføres med en tung muret base i 3 etager og med en let overbygning i op til 3 etager, hovedsagelig for sengeafsnit, med en lettere facade udført i farvede alu-plader. Arkitekturen er designet, så den er i samspil med den første etape af supersygehuset. Servicebyen rummer apotek, sterilcentral, køkkenfunktion, affalds- og linnedhåndtering, teknikhus samt værksteder.

Inddragelse og samarbejde

Der har gennem hele forløbet været et tæt samspil med projektsekretariatet og kommende brugerre-præsentanter med henblik på at skabe gode fysiske rammer for patienter, pårørende og personale.

Funktionerne og den tekniske standard har været sat i højsædet for at opnå optimale og rationelle ar-bejdsforhold og gode patientforhold og tilgængelighed. Der skabes en effektiv hospitalsmaskine for teknik og drift.

 

 

 

Segment
Plan + landskab
Sundhed
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
Region Midtylland
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, Creo Arkitekter
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S, Brix & Kamp
Entreprenør
NCC
Størrelse
22.000 m2
Byggesum
500,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
bæredygtighed
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
IKT ledelse
lavenergi
myndighedsprojekt
projektering
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon