• Mangor & Nagel, Dybenskærhave, Nyt plejecenter med to bygningskroppe i gulemursten, der vender mod landskabet
  • Mangor & Nagel, Dybenskærhave, Sundhedsplejecenter med transparent mellembygning
  • Mangor & Nagel, Dybenskærhave, Fællesområde med diverse faciliteter

Dybenskærhave

Plejecenter Dybenskær består af to dynamiske bygningskroppe i gule mursten, som er forbundet af en transparent mellembygning. Bygningskroppenes udformning og placering i forhold til verdenshjørnerne, betyder, at boligerne er orienteret mod landskabet. Der er skabt varierede dagslysforhold i bebyggelsens øvrige rum, så beboerne selv kan vælge, om de vil opholde sig i rum med sol eller skygge. Bebyggelsen åbner sig mod landskabet, som ligger helt ind til bygningen. Det skaber et åbent og solrigt, sydvendt haverum med læ mellem de to hovedbygninger.

Boliggrupperne er små samfund

Hver bygningskrop indeholder en bo-enhed 12 plejeboliger på hver etage. Plejeboligerne er grupperet omkring et fællesområde med opholds-, spise- og køkkenområde, som kæder boliggrupperne sammen i et dynamisk “knækket” gangforløb, der ender i en flot og lys opholdszone mod syd. Forløbet er åbent, som en gade med små torve og pladser. Det er centrum i det lille samfund, hvor gadens åbne og sociale liv udfolder sig.

Naturlige interaktion mellem brugere og personale

Ved udarbejdelse af projektet har beboernes behov været i fokus. Der er skabt hjemlige og trygge rammer, og samtidig er arbejdsforholdene for plejepersonalet optimeret. Der er lagt vægt på at fremme interaktionen mellem beboere og personale - ikke alene i bo-miljøerne, men også i resten af huset og i uderummene. Derudover har det været vigtigt, at man også som besøgende får en spændende oplevelse af et flot og funktionelt hus, hvor familie eller venner bor godt, og som det er nemt at være gæst i.

Sansehave og græsfælled

Landskabets fine græsfælleds kultivering tiltager jo tættere den er på bygningen. I haverummet imellem bygningerne er en fin sansehave. Her står plantebede med stauder og blomstrende buske som bakkeøer i en større flade af staudegræsser. Haverummet ender ved en central opholdsplads for beboerne. Al regnvand håndteres på grunden: regnvand fra de befæstede arealer og tagene opsamles i en sø, der ender i åbne grøfter midt i haven for naturlig nedsivning / fordampning. Fra opholdspladsen og promenaden ned gennem haverummet giver grusstier mulighed for tur ud i landskabet, via broen over grøften, op over bakken, gennem frugthaven og tilbage til haven igen.

Segment
Plan + landskab
Sundhed
Type
Nybyggeri
År
2011
Bygherre
Hvidovre Kommune, AAB
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Størrelse
6.000 m2
Byggesum
120,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
bæredygtighed
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon