• Mangor & Nagel, Plejecenter Sjælsø, Konkurrenceforslag til nyt plejecenter, visualisering af ankomstområdet
  • Mangor & Nagel, Plejecenter Sjælsø, Visualisering af gårdrummet mellem bygningerne, Konkurrenceforslag
  • Mangor & Nagel, Plejecenter Sjælsø, Snit af facaden med grønne skift, konkurrenceforslag til plejecenter
  • Mangor & Nagel, Plejecenter Sjælsø, Konkurrenceforslag til nyt plejecenter, bygget model med terræn bearbejdelse
  • Mangor & Nagel, Plejecenter Sjælsø, Konkurrenceforslag til nyt plejecenter, Diagram / 3D model af bebyggelsen i terrænet

Plejecenter Sjælsø

Vi har i samarbejde med Daurehøj Erhvervsbyg og Norconsult udarbejdet et ambitiøst konkurrenceforslag i forbindelse med Rudersdal kommunes fremtidige udvidelse af Plejecenter Sjælsø med to nye bo-enheder.
Forslaget er ikke præmieret. 

Arkitektonisk idé og udformning

Ved at placere de nye bo-enheder lavt på grundens nordligste del, tilgodeser vi plejecentrets eksisterende bygningers kvaliteter – Det store kig over Sjælsø. 
Gennem en bearbejdning og intensivering af de naturlige lommer og slugter, der i dag tegner sig på grunden skabes der plads til de to nye bygninger og bo-grupper. 
Med dette greb lader vi døren stå åben til en fremtidig bebyggelse på grundens øverste kote med et fortsat unikt og frit kig mod Sjælsø over de nye bo-enheder.

 Det skal være muligt - også for fremtidige udvidelser - at lukke Sjælsø ind gennem havedøren. 

Vores disponering af de nye bo-grupper tager udgangspunkt i en fem-punkts ambition: 

A - Sjælsø for alle 

Det skal være muligt at se og komme i visuel kontakt med naturen fra alle fællesrum - de nuværende og de fremtidige. De nye enheder skal være en gave fremfor en barriere for de eksisterende bo-miljøer - to nye velkomne huse i landsbyen. 

B - Fællesskab og lighed

De to nye bo-grupper er forskellige i deres indretning og orientering men byder grundlæggende på samme kvaliteter og funktioner. Mellem enhederne skaber vi fælles ankomst og fri tilgængelighed. Med et grønt uderum i midten inviteres beboerne til at deltage i hinandens aktiviteter, og mødes på tværs af bo-enhederne.

C - Personale-faciliteter 

Plejecenteret Sjælsø skal byde på veldisponerede arbejdsrum, der ved rumlige- og dagslysmæssige virkemidler, den rette placering og organisering skaber gode arbejdsforhold. Vi vægter overskuelighed og rumlig variation. 

D - Højt til loftet 

Den private bolig skal opleves og føles som noget helt særligt. Ved at skabe høje slanke vinduespartier i boligerne kombineret med ekstra rumhøjde i opholdsrummene, trækkes lyset helt ind til badeværelset, og boligerne vil opleves spatiøse fra de øjeblik, man træder ind. 

E - Inviterende uderum 

Vi vil skabe inviterende uderum, der både byder på storslåede kig med Sjælsøen i hovedrollen, beskyttede opholds-nicher hvor oplevelsen af skrænten og det grønne intensiveres og mere intime og private ophold i lukkede gårdrum.
 

Segment
Plan + landskab
Sundhed
Type
Konkurrence
År
2018
Opgave
Konkurrence
Bygherre
Rudersdal Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Norconsult
Entreprenør
Daurehøj Erhvervsbyg
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon