• Mangor & Nagel, Situationsplan for fremtidige forhold for Plejecenter Lillevang

Plejecenter Lillevang

Plejecentret Lillevang er opført i 1998 og er en lav bebyggelse med facader i cedertræ. Plejecentret er beliggende i et naturskønt område ved Lillevænget i den vestlige del af Farum. Fra plejecentret er der en dejlig udsigt til fredede arealer i den grønne kile. Lillevang er et ’grønt botilbud’, hvor natur, dyr og friluftsliv aktivt inddrages i hverdagen. Den grønne omsorg medvirker til at skabe trivsel blandt både beboere og medarbejdere.

Lillevang består i dag af en centerbygning med et dagtilbud, køkken og café, fodpleje, frisør og administration samt 96 plejeboliger fordelt på 4 boliggrupper samt en mindre enhed med særlige boliger. Alle boliger har direkte adgang til fællesarealer, fælleshave og privat terrasse.

PROCES FOR UDVIDELSE AF PLEJECENTRET

Igennem udarbejdelse af byggeprogram/kravspecifikation og planudformning er der afholdt møderækker med interessenter for at afklare funktioner og sammenhænge, krav til rum og inventar, visioner og håb.

Interessenterne har været opdelt i Bygherregrupper, Brugergruppe, Styregruppe og Byggeudvalgsgruppe, hvor deltagerne spænder fra politikere, projektledere og embedspersoner fra kommunen, bestyrelsesrepræsentanter fra boligselskabet, forretningsfører, plejepersonale, plejehjemsledere og afdelingsledere, beboerrepræsentanter, frivilligorganisationer, driftsfolk, m.fl.

Bygherreorganisationen er kompleks og har bestået af flere projektledere i kommunen, som refererede bagud til det politiske system, formand fra boligselskabet samt forretningsfører.

I den tidlige fase er der desuden afholdt borgermøde, hvor kommunens borgere kunne blive præsenteret for udvidelsen, stille spørgsmål og komme med kommentarer.

NYBYGGERIET

Ved udvidelsen etableres der i alt 55 nye boliger. To eksisterende boligklynger udvides med hver 8 boliger og midt i bebyggelsen opføres der som et nyt, fritliggende afsnit 39 boliger med tilhørende fælles- og servicefaciliteter. De nye fællesfaciliteter muliggør for eksempel fællesspisning i boligklyngerne og medvirker desuden til at skabe bedre og mere funktionelle forhold for personalet.

Fællesfaciliteterne omfatter desuden café, terrasser, udendørs træningsfaciliteter, frugt- og sansehaver, hvilket tilfører nye kvaliteter til området og skaber mere liv.

Ved planlægningen har der været stor fokus på mennesker med demens.

DGNB-CERTIFICERING

Opgaven er udført med stor fokus på bæredygtighed og byggeriet skal DGNB-certificeres med målsætningen “sølv”.

Segment
Sundhed
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
Ombygning
År
2021
Opgave
Bygherrerådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektydelser t.o.m. udbud
Bygherre
Boligselskabet Farumsødal v/Domea.dk og Furesø Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
Dominia A/S
Størrelse
5.100 m2
Byggesum
92,5 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projekteringsledelse
udbud