• Mangor & Nagel, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Visualisering af gårdrum
  • Mangor & Nagel, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Situationsplan af ombygningen
  • Mangor & Nagel, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Visualisering af grøn gangsti

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN GLOSTRUP - MULIGHEDER FOR UDBYGNING

Mangor & Nagel har som bygherrerådgiver udført en omfattende analyse af mulighederne for at udbygge og renovere Børne- og Ungdomspsykiatrien på Glostrup Hospital. Analysen er udført med baggrund i ønske og behov for at samle BUC's funktioner på den nuværende adresse i Glostrup på Nordre Ringvej, tidligere Nordvang, for herigennem at skabe optimale og tidssvarende fysiske rammer, der understøtter en normal opvækst gennem udendørsarealer, fælles opholdsrum og mulighed for aktiviteter.

Den tiltrængte optimering af de fysiske rammer sker for at forbedre behandlingsvilkårene for patienterne, deres familier og personalet og for at samle og styrke behandlingen og den tilhørende forskning og uddannelse knyttet til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Mangor & Nagel har udarbejdet analysen af behov og omfang samt opstillet to modeller for udbygningen: Nybyggeri og Udvidelse. De to modeller tager udgangspunkt i samme grundmodel og tilfører nye kvaliteter og muligheder, som det ikke umiddelbart er muligt at tilgodese i det eksisterende byggeri. Der er desuden opstillet en vurdering af nuværende faciliteter med henblik på en vurdering af boniteten af disse i forhold til renovering eller nybygning. De opstillede scenarier er suppleret med en overordnet analyse af finansieringsmodeller (OPP/OPS m.fl.).

Opgaven indeholdt et komplekst brugersamarbejde, der blev faciliteret af Mangor & Nagel.

Segment
Sundhed
Type
Ombygning
År start
2018 -
Opgave
Bygherrerådgivning
Bygherre
Region Hovedstaden
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel og ArchiMed
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
19.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon