Mangor & Nagel, Kronløbshuset i Nordhavn, Nybygget boliger på kajkanten i det bæredygtigte byudviklingsområde i Nordhavn

Vision

Verden kalder på positiv forandring, og den kalder på virksomheder med viljen til at tage ansvar – for mennesker, miljø og samfund. Den slags virksomheder arbejder vi med. Det gør vi med ambitionen om at skabe arkitektur med målbar og mærkbar effekt, så vi sammen bevæger verden i en mere berigende og bæredygtig retning. For byer og bygninger er kraftfulde katalysatorer. Det er her nøglen til at forandre de mest fundamentale omgivelser for vores liv ligger – hvordan vi bor, lærer, arbejder, lever og ånder. 

Som en del af AART møder vi derfor vores kunder med høje ambitioner på deres – og arkitekturens – vegne. Sammen møder vi dem med en endnu dybere faglighed og bredere spændvidde i kompetencer. Vi møder dem med en rendyrket rådgivning og inspirerende samskabelse inden for alle grene af arkitektur, så vi sammen forløser hvert enkelt projekts potentiale – i både et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.